• kultura rozwoju
  kultura rozwoju

  czy ma być utrwalaniem dominacji i przemocy, czy wzbogacającą życie kulturą partnerstwa i pokoju?

 • konflikt pozytywny
  konflikt pozytywny

  to każde trudne zdarzenie, które potraktujemy jako możliwość rozwoju i z niej skorzystamy

Newsletter

Twój e-mail*

Przemoc i agresja słowna

Przemoc i agresja słowna:

rozpoznawanie - radzenie - zapobieganie

Warsztaty

(zajęcia oparte na metodzie Porozumienie Bez Przemocy - nonviolent communication)

 

Cele zajęć:

 • Przedstawienie mechanizmów powodujących zakłócenia w porozumiewaniu się - nauka rozpoznawania -języka agresji - lub autoagresji.
 • Przedstawienie sposobów reagowania na sprzeciw i agresję słowną bez poczucia złości i bezradności.
 • Poznanie sposobów wyrażania własnej frustracji w trudnych sytuacjach w sposób nie raniący dla innych i nie generujący napięcia.
 • Przedstawienie zalet komunikowania się w sytuacji napięcia metodą Porozumienia bez Przemocy (PBP), (ang. nonviolent communication - NVC) (komunikacja z poziomu potrzeb)

Czytaj więcej: Przemoc i agresja słowna

Trudne rozmowy z dziećmi i młodzieżą

Trudne rozmowy z dziećmi i młodzieżą

- czyli co blokuje porozumienie i jak to zmienić?

Warsztaty:

(zajęcia oparte na metodzie Porozumienie Bez Przemocy - nonviolent communication)

 

Cele zajęć:

 • Przedstawienie stylów komunikacji, które ze swej natury utrudniają porozumienie i prowadzą do konfliktów.
 • Nauka zamiany komunikatów utrudniających porozumienie na komunikaty oparte na metodzie nonviolent communication ? NVC (pol. Porozumienia bez Przemocy - PBP)
 • Nauka odróżniania empatycznych metod komunikacji od tych, które wywierają presję i tym samym prowadzą do wzrostu napięcia w relacji.
 • Kształtowanie umiejętności wybierania i stosowania metod komunikacji opartych na obustronnym szacunku, porozumieniu i współpracy.

Czytaj więcej: Trudne rozmowy z dziećmi i młodzieżą

Praca z wychowankiem zaburzonym emocjonalnie

Praca z wychowankiem zaburzonym emocjonalnie.

Konflikty klasa - nauczyciel; uczniowie - uczeń

Warsztaty

 

(zajęcia oparte na metodzie Porozumienie Bez Przemocy - nonviolent communication)

 

Cele zajęć:

 • Przedstawienie mechanizmów powstawania konfliktów - rozróżnianie poziomu strategii i potrzeb w sytuacji konfliktów szkolnych.
 • Przedstawienie zalet rozwiązywania konfliktów metodą Porozumienia bez Przemocy (PBP), (ang. nonviolent communication - NVC)
 • Przedstawienie skutecznych i efektywnych sposobów stosowania komunikacji empatycznej w sytuacji rozwiązywania konfliktów szkolnych.

Czytaj więcej: Praca z wychowankiem zaburzonym emocjonalnie

Wychowywać wspierając

Wychowywać wspierając

- czyli jak uniknąć "dołowania" naszych uczniów i podopiecznych

warsztaty/ szkolenie

(zajęcia oparte na metodzie Porozumienie Bez Przemocy - nonviolent communication)

 

Cele zajęć:

 • Przedstawienie mechanizmu powstawania oporu i niechęci w relacjach wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem pojęcia zaspokojenia i niezaspokojenia potrzeb obu stron.
 • Przedstawienie metod rozwijających  u wychowanków i podopiecznych pewność siebie i szacunek do siebie
 • Czy stosować pochwały i upomnienia? Jaki rodzaj wsparcia najlepiej stymuluje rozwój dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Wychowywać wspierając

Wychować i nie zwariować

Wychować i nie zwariować - czyli jak sobie radzić z trudnymi emocjami w relacjach z uczniami i podopiecznymi

Warsztaty

(zajęcia oparte na metodzie Porozumienie Bez Przemocy - nonviolent communication)

 

Cele zajęć:

 • Przedstawienie mechanizmu powstawania złości jako informacji o naszych ważnych niezaspokojonych potrzebach.
 • Przedstawienie metod wyrażania własnej frustracji w sposób nieraniący dla otoczenia
 • Przedstawienie sposobów przechodzenia od własnych trudnych emocji do poszukiwania rozwiązań.

Czytaj więcej: Wychować i nie zwariować