• kultura rozwoju
  kultura rozwoju

  czy ma być utrwalaniem dominacji i przemocy, czy wzbogacającą życie kulturą partnerstwa i pokoju?

 • konflikt pozytywny
  konflikt pozytywny

  to każde trudne zdarzenie, które potraktujemy jako możliwość rozwoju i z niej skorzystamy

Newsletter

Twój e-mail*

Przemoc i agresja słowna

Przemoc i agresja słowna:

rozpoznawanie - radzenie - zapobieganie

Warsztaty

(zajęcia oparte na metodzie Porozumienie Bez Przemocy - nonviolent communication)

 

Cele zajęć:

 • Przedstawienie mechanizmów powodujących zakłócenia w porozumiewaniu się - nauka rozpoznawania -języka agresji - lub autoagresji.
 • Przedstawienie sposobów reagowania na sprzeciw i agresję słowną bez poczucia złości i bezradności.
 • Poznanie sposobów wyrażania własnej frustracji w trudnych sytuacjach w sposób nie raniący dla innych i nie generujący napięcia.
 • Przedstawienie zalet komunikowania się w sytuacji napięcia metodą Porozumienia bez Przemocy (PBP), (ang. nonviolent communication - NVC) (komunikacja z poziomu potrzeb)


Przewidywane umiejętności uczestnika po zakończeniu zajęć: 

 • umiejętność odróżniania empatycznych i nieempatycznych sposobów słuchania komunikatów zawierających agresywne treści;
 • umiejętność świadomego wybierania i stosowania w rozmowie zasad komunikacji empatycznej opartej na metodzie nonviolent communication (pol. Porozumienie bez przemocy);
 • umiejętność słyszenia za agresywnymi komunikatami prawdziwych, wymagających zaspokojenia potrzeb rozmówcy;


Czas: do ustalenia (min. 6 godzin)

Forma: prezentacja + warsztaty

Opracowany program jest dziełem autorskim Ewy Mażul